0

(0)
(0)

ขายฝากทองกับห้างทองเพชรีดีอย่างไร

ดอกเบี้ยถูก

ดอกเบี้ยถูก เพียงร้อยละ 2% 

ราคาขายฝากสูง

ให้ราคาขายฝากสูง รับเงินเต็มจำนวน

ระยะเวลาฝากนาน

ให้ระยะเวลาฝากนานสูงสุดถึง 6 เดือน


ต่อดอกเบี้ยออนไลน์ได้

สะดวกต่อผ่านLINE และ Messenger ชำระผ่าน Mobile banking

คำถามที่พบบ่อย


ขายฝากทองหรือจำนำทอง คือ การนำทองมาฝากไว้ที่ร้าน โดยทางร้านจะคิดมูลค่าของทองที่นำมาฝาก พนักงานจะออกสัญญาขายฝากให้ลูกค้าพร้อมเงินขายฝาก

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณทุกประเภท กรอบพระทอง พระเลี่ยมทอง

ราคาขายฝาก

น้ำหนักทอง
ราคาขายฝาก
0.6 กรัม
500 บาท
1 กรัม
1,000 บาท
0.5 สลึง
 3,000 บาท
1 สลึง
6,500 บาท
2 สลึง
 13,000 บาท
1 บาท
 26,000 บาท
2 บาท
52,000 บาท
3 บาท
78,000 บาท
5 บาท
130,000 บาท


ราคาขายฝากทองขึ้นอยู่กับราคาทองและน้ำหนักทองค่ะ

1. ลูกค้านำทองมาฝากไว้ที่ร้าน

2. พนักงานนำทองไปชั่งน้ำหนัก คิดราคาขายฝาก และออกตั๋วขายฝาก 

3. ลูกค้าเซ็นต์ตั๋วขายฝากและได้รับเงินพร้อมตั๋วขายฝาก

ฝากครั้งแรกใช้บัตรประชาชน ฝากครั้งต่อไปใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์


รายละเอียดในตั๋วขายฝากมี: วันที่นำมาฝาก ทองที่ฝาก น้ำหนักทอง จำนวนเงินและวันครบกำหนดชัดเจน

สำหรับยอดขายฝากไม่เกิน 50000 บาท   ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือน

สำหรับยอดขายฝากมากกว่า 50000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5% ต่อเดือน

ระยะเวลาขายฝากไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยเพียง 1%   

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะตามคิด  

คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่

1. นำตั๋วขายฝากมายื่นให้พนักงานพร้อมค่าดอกเบี้ย

2. ลูกค้าเซ็นตั๋วขายฝากใบใหม่

3. ลูกค้ารับตั๋วใบใหม่

กรณีฝากคนอื่นมาต่อดอกเบี้ยแทน ต้องนำตั๋วมาทุกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาต่อดอกเบี้ยหน้าร้าน สามารถต่อดอกเบี้ยออนไลน์ หรือ คลิก 

  วิธีต่อดอกเบี้ยออนไลน์


ยอดขายฝากปกติ กำหนดระยะเวลาฝาก 2 เดือน

ยอดขายฝากสูง กำหนดระยะเวลาฝาก 1 เดือน

1. ยื่นตั๋วขายฝากพร้อมบัตรประชาชนให้พนักงาน

2. พนักงานจะคำนวณยอดเงินขายฝากพร้อมดอกเบี้ยและนำทองให้ลูกค้า

3. รับทองและตรวจสอบทองก่อนออกจากร้าน


กรณีฝากคนอื่นมาไถ่ถอนต้องนำตั๋วและบัตรประชาชนเจ้าของตั๋วมาทุกครั้ง

หากเลยครบกำหนดจะไม่สามารถไถ่ถอนได้ แต่สามารถต่อดอกเบี้ยไปก่อนได้หลังจากนั้น 1-2 วันจึงมาไถ่ถอน

หากตั๋วขายฝากหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งตั๋วหายกับทางร้านโดยกรอกฟอร์ม   คลิก  โดยนำใบนำใบแจ้งความและบัตรประชาชนมายื่นให้กับร้าน เพื่อทำตั๋วใบใหม่ให้เร็วที่สุด  

หากไม่มีมีตั๋วขายฝากหรือใบแจ้งความถือว่าสละสิทธิ์

ลูกค้าสามารถมาเพิ่มวงเงินหรือลดเงินต้นได้ โดยนำตั๋วเข้ามาที่ร้านพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของตั๋วฝาก

หากต้องการลดเงินต้น ขั้นต่ำ 500 บาท

ลูกค้าต้องรีบนำตั๋วมาต่อดอกเบี้ยให้เร็วที่สุด โดยแจ้งที่ฟอร์มนี้   คลิก  

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะคำนวณตามคิดและยังไม่สามารถไถ่ถอนได้  หรืออาจถูกเป็นกรรมสิทธิ์ของร้าน

คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่

หากต้องการรับแจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อถึงวันครบกำหนด   คลิก

© 2022  Petchareegold All rights reserved