0

(0)
(0)

ขายฝากทองกับห้างทองเพชรีดีอย่างไร

ดอกเบี้ยถูก

ดอกเบี้ยถูก เพียงร้อยละ 2% 

ราคาขายฝากสูง

ให้ราคาขายฝากสูง รับเงินเต็มจำนวน

ระยะเวลาฝากนาน

ให้ระยะเวลาฝากนานสูงสุดถึง 6 เดือน


ต่อดอกเบี้ยออนไลน์ได้

สะดวกต่อผ่านLINE และ Messenger ชำระผ่าน Mobile banking

คำถามที่พบบ่อย


ขายฝากทองหรือจำนำทอง คือ การนำทองมาฝากไว้ที่ร้าน โดยทางร้านจะคิดมูลค่าของทองที่นำมาฝาก พนักงานจะออกสัญญาขายฝากให้ลูกค้าพร้อมเงินขายฝาก

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณทุกประเภท กรอบพระทอง พระเลี่ยมทอง

คำนวนราคาขายฝากทอง ที่นี่


ราคาขายฝากทองขึ้นอยู่กับราคาทองและน้ำหนักทองค่ะ

1. ลูกค้านำทองมาฝากไว้ที่ร้าน

2. พนักงานนำทองไปชั่งน้ำหนัก คิดราคาขายฝาก และออกตั๋วขายฝาก 

3. ลูกค้าเซ็นต์ตั๋วขายฝากและได้รับเงินพร้อมตั๋วขายฝาก

ฝากครั้งแรกใช้บัตรประชาชน ฝากครั้งต่อไปใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์


รายละเอียดในตั๋วขายฝากมี: วันที่นำมาฝาก ทองที่ฝาก น้ำหนักทอง จำนวนเงินและวันครบกำหนดชัดเจน

สำหรับยอดขายฝากไม่เกิน 50000 บาท   ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือน

สำหรับยอดขายฝากมากกว่า 50000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5% ต่อเดือน

ระยะเวลาขายฝากไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยเพียง 1%   

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะตามคิด  

คำนวณดอกเบี้ยออนไลน์ ที่นี่

1. นำตั๋วขายฝากมายื่นให้พนักงานพร้อมค่าดอกเบี้ย

2. ลูกค้าเซ็นตั๋วขายฝากใบใหม่

3. ลูกค้ารับตั๋วใบใหม่

กรณีฝากคนอื่นมาต่อดอกเบี้ยแทน ต้องนำตั๋วมาทุกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาต่อดอกเบี้ยหน้าร้าน สามารถต่อดอกเบี้ยออนไลน์ หรือ คลิก 

  วิธีต่อดอกเบี้ยออนไลน์


ยอดขายฝากปกติ กำหนดระยะเวลาฝาก 2 เดือน

ยอดขายฝากสูง กำหนดระยะเวลาฝาก 1 เดือน

1. ยื่นตั๋วขายฝากพร้อมบัตรประชาชนให้พนักงาน

2. พนักงานจะคำนวณยอดเงินขายฝากพร้อมดอกเบี้ยและนำทองให้ลูกค้า

3. รับทองและตรวจสอบทองก่อนออกจากร้าน


กรณีฝากคนอื่นมาไถ่ถอนต้องนำตั๋วและบัตรประชาชนเจ้าของตั๋วมาทุกครั้ง

หากเลยครบกำหนดจะไม่สามารถไถ่ถอนได้ แต่สามารถต่อดอกเบี้ยไปก่อนได้หลังจากนั้น 1-2 วันจึงมาไถ่ถอน

หากตั๋วขายฝากหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งตั๋วหายกับทางร้านโดยกรอกฟอร์ม   คลิก  โดยนำใบนำใบแจ้งความและบัตรประชาชนมายื่นให้กับร้าน เพื่อทำตั๋วใบใหม่ให้เร็วที่สุด  

หากไม่มีมีตั๋วขายฝากหรือใบแจ้งความถือว่าสละสิทธิ์

ลูกค้าสามารถมาเพิ่มวงเงินหรือลดเงินต้นได้ โดยนำตั๋วเข้ามาที่ร้านพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของตั๋วฝาก

หากต้องการลดเงินต้น ขั้นต่ำ 500 บาท

ลูกค้าต้องรีบนำตั๋วมาต่อดอกเบี้ยให้เร็วที่สุด โดยแจ้งที่ฟอร์มนี้   คลิก  

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะคำนวณตามคิดและยังไม่สามารถไถ่ถอนได้  หรืออาจถูกเป็นกรรมสิทธิ์ของร้าน

คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่

หากต้องการรับแจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อถึงวันครบกำหนด   คลิก

© 2022  Petchareegold All rights reserved