0

(0)
(0)

วิธีดูคะแนนสะสม

เลือกเมนู สมาชิก   ด้านล่าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
  • เบอร์โทร
  • ชื่อ
  • วันเกิด
  • ระดับสมาชิก   
  • ยอดสะสม(บาท)
  • คะแนนสะสม


เริ่มสะสมคะแนน

© 2022  Petchareegold All rights reserved