null

0

รับซื้อทอง


ห้างทองเพชรีรับซื้อทองรูปพรรณ และทองแท่ง ให้ราคาสูงกว่าที่อื่นค่ะ  

วิธีการขาย

  • ลูกค้านำทองมาให้ชั่งน้ำหนัก พร้อมบัตรประชาชน
  • พนักงานจะคิดราคารับซื้อ
  • ลูกค้ารับเงิน

ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับราคาทองของสมาคมและน้ำหนักทองที่ชั่งได้