0

(0)

ขายฝากทองกับห้างทองเพชรีดีอย่างไร

ดอกเบี้ยถูก

ดอกเบี้ยถูก เพียงร้อยละ 2% 
ราคาขายฝากสูง

ให้ราคาขายฝากสูง รับเงินเต็มจำนวน

ระยะเวลาฝากนาน

ให้ระยะเวลาฝากนานสูงสุดถึง 6เดือนคำถามที่พบบ่อย


ขายฝากทองหรือจำนำทองคือการนำทองมาฝากไว้ที่ร้าน โดยร้านจะคิดมูลค่าของทองที่นำมาฝาก พนักงานจะออกตั๋วขายฝากให้ลูกค้าพร้อมเงินขายฝาก

รับขายฝาก ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณทุกประเภท กรอบพระทอง

ราคาขายฝาก:

ทอง 0.5 สลึง ฝากได้ประมาณ 2000-2300 บาท

ทอง 1สลึง ฝากได้ประมาณ 4000-4500 บาท

ทอง 2 สลึง ฝากได้ประมาณ 8000-8500 บาท

ทอง 1 บาท ฝากได้ประมาณ 17000-18000 บาท 

ราคาขายฝากทองขึ้นอยู่กับราคาทองและน้ำหนักทองค่ะ

คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่

1. ลูกค้านำทองมาฝากไว้ที่ร้าน

2. พนักงานนำทองไปชั่งน้ำหนัก และคิดราคาขายฝาก และออกตั๋วขายฝาก 

3. ลูกค้าเซ็นตั๋วขายฝากและได้รับเงินพร้อมตั๋วขายฝาก

ฝากครั้งแรกใช้บัตรประชาชน ฝากครั้งต่อไปใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์


ตั๋วขายฝากมีวันที่ฝาก ทองที่ฝาก น้ำหนักทอง จำนวนเงินที่ฝาก วันครบกำหนดชัดเจน

สำหรับยอดขายฝากไม่เกิน 50000 บาท   ดอกเบี้ยร้อยละ 2 %ต่อเดือน

สำหรับยอดขายฝากเกิน 50000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 %ต่อเดือน

ระยะเวลาขายฝากไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยเพียง 1 เปอร์เซ็นต์

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะตามคิด  

คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่

1. นำตั๋วขายฝากมายื่นให้พนักงานพร้อมดอกเบี้ย

2. ลูกค้าเซ็นตั๋วขายฝากใบใหม่

3. ลูกค้ารับตั๋วใบใหม่

กรณีฝากคนอื่นมาต่อ ต้องนำตั๋วมาทุกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาต่อดอกเบี้ยหน้าร้าน สามารถต่อดอกเบี้ยออนไลน์  วิธีต่อดอกออนไลน์

ยอดขายฝากปกติ กำหนดระยะเวลาฝาก2 เดือน

ยอดขายฝากสูง กำหนดระยะเวลาฝาก1 เดือน
1. ยื่นตั๋วขายฝากพร้อมบัตรประชาชนให้พนักงาน

2. พนักงานจะคำนวณยอดเงินขายฝากพร้อมดอกเบี้ยและนำทองให้ลูกค้า

3. รับทองและตรวจสอบทองก่อนออกจากร้าน


กรณีฝากคนอื่นมาไถ่ถอนต้องนำตั๋วมาทุกครั้ง

หากเลยครบกำหนดจะไม่สามารถไถ่ถอนได้

หากตั๋วขายฝากหาย ลูกค้าจะต้องไปแจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นให้กับร้าน เพื่อทำตั๋วใบใหม่ให้เร็วที่สุด

ลูกค้าสามารถมาเพิ่มวงเงินหรือลดเงินต้นได้ โดยมีขั้นต่ำ 500 บาท

ลูกค้าต้องรีบนำตั๋วมาต่อดอกเบี้ยให้เร็วที่สุด โดยแจ้งที่นี่    แบบฟอร์มแจ้งตั๋วขายฝากเลยครบกำหนด

หากเลยครบกำหนด ดอกเบี้ยจะคำนวณตามคิด   คำนวณขายฝากออนไลน์ ที่นี่


ต้องการขายฝากทอง


คลิกไปแผนที่ร้าน