0

วิธีวัดขนาดสร้อยข้อมือ

ลูกค้าสามารถวัดขนาดสร้อยข้อมือได้ตามรูปวิธีข้างล่าง